chystané přednášky

27. 02. 2019
Olomouc

Intuice v etice: víc škody než užitku?

Mgr. Petra Chudárková (Filozofická fakulta UP, Olomouc)
04. 03. 2019
Brno

Láska v kontextu ruské filozofie

Dr. phil. Lenka Naldoniová (Katedra filozofie FF OU)
06. 03. 2019
Olomouc

Nebezpečná věda

Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček (Ekonomicko-správní fakulta MU, Brno)
12. 03. 2019
Ostrava

Miesto non-reprezentacionalizmu vo filozofii histórie

Doc. Eugen Zeleňák, Ph.D. (Katolická univerzita v Ružomberku)
13. 03. 2019
Olomouc

Maximizing Minimalism: Prospects for a Minimal, Naturalistic Account of Joint Action

Mark Risjord, Ph.D. (Emory University, Atlanta; Filozofická fakulta UHK, Hradec Králové)
20. 03. 2019
Olomouc

Hegelův mravní stát dnes

PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR, Praha; Filozofická fakulta UJEP, Ústí nad Labem)
27. 03. 2019
Olomouc

Množiny a logika

PhDr. Marta Vlasáková, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR, Praha)
03. 04. 2019
Olomouc

The Metaphysics of Intentionality

Preston Stovall, Ph.D. (Filozofická fakulta UHK, Hradec Králové)
10. 04. 2019
Olomouc

Onto-theologie: problém a jeho kritika

PhDr. Monika Recinová (Filozofická fakulta UP, Olomouc)
17. 04. 2019
Olomouc

The Geometry of Virtue: Transmitting Knowledge through Diagrams in the Early Modern Aristotelian Tradition

Stefano Gulizia, Ph.D. (Fundației Noua Europă, București)
24. 04. 2019
Olomouc

Od evoluce k rozšířenému poli: dějiny moderního umění podle Rosalind Krauss

Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR, Praha)
25. 04. 2019
Ostrava

Byla aristotelská logika překonána moderní logikou?

Mgr. Karel Šebela, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
06. 05. 2019
Ostrava

Philippa Footová o prirodzenom a morálnom dobre / zle

Prof. Michal Chabada, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislave)

minulé přednášky

13. 02. 2019
Olomouc

Pojem úzkosti mezi Kierkegaardem a Heideggerem

doc. Václav Němec, Ph.D.
(Filozofická fakulta UK, Praha)
12. 12. 2018
Olomouc

Slavery in the Thought of Thomas Aquinas, Las Casas and Campanella

Prof. Paul Richard Blum
(Loyola University Maryland, Baltimore)
10. 12. 2018
Ostrava

Taktická stupidita v Descartových Meditacích

doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
(Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)
05. 12. 2018
Olomouc

The “Instituting Subject”: Time, Materiality, and Agency in Merleau-Ponty’s Philosophy

Scott Marratto, Ph.D.
(Michigan Technological University)
28. 11. 2018
Olomouc

Možnosti a hranice experimentální filozofie vědy

Mgr. Jitka Paitlová, Ph.D.
(Filozofická fakulta ZČU, Plzeň)