chystané přednášky

26. 10. 2016
Olomouc

Fiction: Impossible

Mgr. Martin Vacek, Ph.D. (Filozofický ústav SAV v Bratislavě)
01. 11. 2016
Ostrava

Eutanazie a dobrý život

PhDr. David Černý, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.)
02. 11. 2016
Olomouc

Problém demarkácie po troch dogmách empirizmu

Mgr. Miloš Taliga, Ph.D. (Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici)
07. 11. 2016
Brno

Pojem eutanázie

doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (Lékařská fakulta MU)
09. 11. 2016
Olomouc

Pojmy dostatočná a nutná podmienka

prof. PhDr. František Gahér, CSc. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
16. 11. 2016
Olomouc

Zlo ako politická kategória vo filozofii N. A. Berďajeva

Mgr. Miroslava Klečková (Filozofická fakulta UP v Olomouci)
23. 11. 2016
Olomouc

Morálne základy politických postojov slovenských voličiek a voličov

PhDr. Andrej Findor, Ph.D. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislavě)
30. 11. 2016
Olomouc

Prečo sú nezmysly populárne a ako sa šíria?

Mgr. Otakar Horák, Ph.D. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislavě)
05. 12. 2016
Brno

O obětech vědeckých revolucí: degradace vědeckých předmětů

Mgr. Jan Maršálek (Filosofický ústav AV ČR)
07. 12. 2016
Olomouc

Konceptuálna analýza pojmu krása v kognitívno-vednom skúmaní

prof. Mgr. Andrej Démuth, Ph.D. (Filozofická fakulta TU v Trnavě)
14. 12. 2016
Olomouc

Vplyv emócií na vizuálnu pozornosť

Mgr. Michaela Porubanová, Ph.D. (Farmingdale State College in New York)

minulé přednášky

19. 10. 2016
Olomouc

Významy v živých a umelých systémoch, inteligentné technológie a človek

RNDr. Martin Takáč, Ph.D.
(Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislavě)
18. 10. 2016
Ostrava

Nesnáze introspekce

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.
(Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
12. 10. 2016
Olomouc

Explikácia a kritérium jednoduchosti

Mgr. Lukáš Bielik, Ph.D.
(Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
06. 10. 2016
Brno

Proti kválofilii

PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D.
(Filosofický ústav AVČR)
05. 10. 2016
Olomouc

Čo je a čo nie je univerzálne na morálnom usudzovaní? Antropologický prínos pre filozofické poznanie

doc. Mgr. Martin Kanovský, Ph.D.
(Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislavě)