chystané přednášky

21. 11. 2018
Olomouc

Každému incelovi podle jeho potřeb?

Mgr. Ondřej Beran, Ph.D. (Fakulta filozofická UPa, Pardubice)
28. 11. 2018
Olomouc

Možnosti a hranice experimentální filozofie vědy

Mgr. Jitka Paitlová, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU, Plzeň)
05. 12. 2018
Olomouc

The “Instituting Subject”: Time, Materiality, and Agency in Merleau-Ponty’s Philosophy

Scott Marratto, Ph.D. (Michigan Technological University)
10. 12. 2018
Ostrava

Taktická stupidita v Descartových Meditacích

doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)
12. 12. 2018
Olomouc

Intuice v etice: víc škody než užitku?

Mgr. Petra Chudárková (Filozofická fakulta UP, Olomouc)

minulé přednášky

14. 11. 2018
Olomouc

Jedna logika vládne všem?

Mgr. Igor Sedlár, Ph.D.
(Ústav informatiky AV ČR, Praha)
14. 11. 2018
Ostrava

Návrat lidu k politice, proti politice

Joseph Grim Feinberg, M.A., Ph.D.
(Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.)
31. 10. 2018
Olomouc

Empirické testování teorií sekularizace a náboženských přesvědčení v České a Slovenské republice

PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.
(Národohospodářská fakulta VŠE, Praha)
29. 10. 2018
Brno

Environmental Ethics: Some Philosophical Issues

Charitha Herath, M.A
(University of Peradeniya, Department of Philosophy & Psychology)
24. 10. 2018
Olomouc

Československo a jeho rozpad vo svetle filozofických teórií nacionalizmu

Mgr. Matej Cíbik, Ph.D.
(Fakulta filozofická UPa, Pardubice)