chystané přednášky

v tuto chvíli nejsou naplánované žádné přednášky

minulé přednášky

04. 03. 2020
Olomouc

Hegelův pojem vzdělání

Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.
(Filozofická fakulta UK, Praha)
26. 02. 2020
Olomouc

Antropocén a jeho politicko-filozofické dôsledky

Doc. PhDr. Richard Sťahel, Ph.D.
(Filozofický ústav SAV, Bratislava)
19. 02. 2020
Olomouc

Dietetické kořeny filozofické etiky

Doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
(Fakulta humanitních studií UK, Praha)
12. 02. 2020
Olomouc

Náboženské praktiky jako nástroj výzkumu religiozity

Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.
(Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha)
18. 12. 2019
Olomouc

Politická svoboda v podmínkách metafyzického determinismu

Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.
(Národohospodářská fakulta VŠE, Praha)