chystané přednášky

17. 10. 2018
Olomouc

Je ťažký problém vedomia riešiteľným problémom?

Mgr. et Mgr. Ondrej Močkor (Filozofická fakulta UP, Olomouc)
24. 10. 2018
Olomouc

Československo a jeho rozpad vo svetle filozofických teórií nacionalizmu

Mgr. Matej Cíbik, Ph.D. (Fakulta filozofická UPa, Pardubice)
24. 10. 2018
Ostrava

Není axiom jako axiom

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. (Fakulta filozofická ZČU v Plzni)
31. 10. 2018
Olomouc

Empirické testování teorií sekularizace a náboženských přesvědčení v České a Slovenské republice

PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D. (Národohospodářská fakulta VŠE, Praha)
07. 11. 2018
Olomouc

Každému incelovi podle jeho potřeb?

Mgr. Ondřej Beran, Ph.D. (Fakulta filozofická UPa, Pardubice)
14. 11. 2018
Olomouc

Jedna logika vládne všem?

Mgr. Igor Sedlár, Ph.D. (Ústav informatiky AV ČR, Praha)
14. 11. 2018
Ostrava

Návrat lidu k politice, proti politice

Joseph Grim Feinberg, M.A., Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.)
21. 11. 2018
Olomouc

From Luck to Chance

Timothy Childers, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR, Praha)
28. 11. 2018
Olomouc

Možnosti a hranice experimentální filozofie vědy

Mgr. Jitka Paitlová, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU, Plzeň)
05. 12. 2018
Olomouc

The “Instituting Subject”: Time, Materiality, and Agency in Merleau-Ponty’s Philosophy

Scott Marratto, Ph.D. (Michigan Technological University)
10. 12. 2018
Ostrava

Taktická stupidita v Descartových Meditacích

doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)
12. 12. 2018
Olomouc

Intuice v etice: víc škody než užitku?

Mgr. Petra Chudárková (Filozofická fakulta UP, Olomouc)

minulé přednášky

10. 10. 2018
Olomouc

Kant for the Reflective Society

Riccardo Pozzo, Ph.D.
(Università degli studi di Verona)
08. 10. 2018
Brno

Kultura mezi přirozeností a koevolucí. Chápání pojmu kultury v kulturní antropologii

Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
(Univerzita Hradec Králové, Katedra filozofie a společenských věd)
03. 10. 2018
Olomouc

Meta-vědomí a úmysl volního činu

Ing. Ondřej Bečev
(Národní ústav duševního zdraví, Praha)
01. 10. 2018
Brno

Philosophical and Logical Aspects of Harmony in Music

Prof. Dr. Ingolf Max
(Universität Leipzig, Institut für Philosophie)
26. 09. 2018
Olomouc

Jednota Platónova politického myšlení: pojem prvního a druhého nejlepšího zřízení

Mgr. Jakub Jinek, Ph.D.
(Filozofická fakulta UK, Praha)