chystané přednášky

25. 04. 2017
Ostrava

Smrt v dějinách myšlení. Nietzschův věčný návrat téhož jako varianta argumentu symetrie

Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)
26. 04. 2017
Olomouc

Mezi osvícenstvím a voluntarismem: poznámky k filozofii P. J. G. Cabanise

Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
02. 05. 2017
Brno

Manipulace

Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D. (Katedra filozofie FF MU)
03. 05. 2017
Olomouc

Paliativní péče jako předpoklad dobré smrti?

PhDr. Martin Loučka, Ph.D. (Centrum paliativní péče v Praze)
10. 05. 2017
Olomouc

Konzervativní interpretace americké revoluce

Mgr. Šimon Gillar (Filozofická fakulta UP v Olomouci)
15. 05. 2017
Brno

Popularizace vědy v 18. století

PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D.
17. 05. 2017
Olomouc

American Philosophy before Pragmatism

Russell B. Goodman (Fulbright-Palacký University Distinguished Chair)

minulé přednášky

19. 04. 2017
Olomouc

Věda ve veřejném prostoru a ve filozofické diskuzi aneb Co dělá vědu vědou?

prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
12. 04. 2017
Olomouc

Řeč a zjevnost

prof. PhDr. Pavel Kouba
(Filozofická fakulta UK v Praze)
05. 04. 2017
Olomouc

Vybrané pokusy o interkulturní porozumění

PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D.
(Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
04. 04. 2017
Ostrava

Od Existencie k Fundamentalite

Mgr. Martin Vacek, PhD.
(Filozofický ústav, Slovenská akadémia vied v Bratislave)
03. 04. 2017
Brno

Antropocén, předteoretické intuice a historicita poznání

Mgr. Lukáš Likavčan
(Katedra environmentálních studií FSS MU)