chystané přednášky

07. 12. 2016
Olomouc

Konceptuálna analýza pojmu krása v kognitívno-vednom skúmaní

prof. Mgr. Andrej Démuth, Ph.D. (Filozofická fakulta TU v Trnavě)
14. 12. 2016
Olomouc

Vplyv emócií na vizuálnu pozornosť

Mgr. Michaela Porubanová, Ph.D. (Farmingdale State College in New York)

minulé přednášky

05. 12. 2016
Brno

O obětech vědeckých revolucí: degradace vědeckých předmětů

Mgr. Jan Maršálek
(Filosofický ústav AV ČR)
30. 11. 2016
Olomouc

Prečo sú nezmysly populárne a ako sa šíria?

Mgr. Otakar Horák, Ph.D.
(Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislavě)
23. 11. 2016
Olomouc

Dvojitý morálny štandard: prečo posudzujem (nielen) Rómov prísnejšie

PhDr. Andrej Findor, Ph.D.
(Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislavě)
16. 11. 2016
Olomouc

Zlo ako politická kategória vo filozofii N. A. Berďajeva

Mgr. Miroslava Klečková
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
09. 11. 2016
Olomouc

Pojmy dostatočná a nutná podmienka

prof. PhDr. František Gahér, CSc.
(Filozofická fakulta UK v Bratislavě)