chystané přednášky

18. 12. 2019
Olomouc

Politická svoboda v podmínkách metafyzického determinismu

Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D. (Národohospodářská fakulta VŠE, Praha)

minulé přednášky

11. 12. 2019
Olomouc

Domestic Violence through a Murdochian Lens

Michael Campbell, Ph.D.
(Filozofická fakulta UPa, Pardubice)
10. 12. 2019
Ostrava

Foucault o parrhésii: Sókratés versus Diogenés

Prof. Mgr. Vladislav Suvák, PhD.
(Prešovská univerzita v Prešove)
09. 12. 2019
Brno

3 000 000 let rozpoznávání obrazu

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
(FAMU)
04. 12. 2019
Olomouc

Původ, problémy a vyhlídky kosmopolitní ideje v globální situaci

Mgr. Otakar Bureš
(Filozofická fakulta UP, Olomouc)
02. 12. 2019
Brno

Raně novověká mosaická fyzika: Případ Jana Bayera (1630–1674)

Mgr. Jan Čížek, Ph.D.
(Ostravská univerzita)