chystané přednášky

24. 04. 2019
Olomouc

Od evoluce k rozšířenému poli: dějiny moderního umění podle Rosalind Krauss

Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR, Praha)
25. 04. 2019
Ostrava

Byla aristotelská logika překonána moderní logikou?

Mgr. Karel Šebela, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
06. 05. 2019
Ostrava

Philippa Footová o prirodzenom a morálnom dobre / zle

Prof. Michal Chabada, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislave)

minulé přednášky

17. 04. 2019
Olomouc

The Geometry of Virtue: Transmitting Knowledge through Diagrams in the Early Modern Aristotelian Tradition

Stefano Gulizia, Ph.D.
(Fundației Noua Europă, București)
10. 04. 2019
Olomouc

Onto-theologie: problém a jeho kritika

PhDr. Monika Recinová
(Filozofická fakulta UP, Olomouc)
08. 04. 2019
Brno

Anglosaská filozofie histórie od 2. poloviny 20. storočia

doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.
(Katedra filozofie FF Univerzity Mateja Bela)
03. 04. 2019
Olomouc

The Metaphysics of Intentionality

Preston Stovall, Ph.D.
(Filozofická fakulta UHK, Hradec Králové)
01. 04. 2019
Brno

Philosophy of Technology - Introduction

Dr. hab. Maria Kostyszak, prof. UWr
(Institute of Philosophy, Wrocław University)