chystané přednášky

05. 10. 2016
Olomouc

Čo je a čo nie je univerzálne na morálnom usudzovaní? Antropologický prínos pre filozofické poznanie

doc. Mgr. Martin Kanovský, Ph.D. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislavě)
06. 10. 2016
Brno

Proti kválofilii

PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D. (Filosofický ústav AVČR)
12. 10. 2016
Olomouc

Explikácia a kritérium jednoduchosti

Mgr. Lukáš Bielik, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
19. 10. 2016
Olomouc

Významy v živých a umelých systémoch, inteligentné technológie a človek

RNDr. Martin Takáč, Ph.D. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislavě)
26. 10. 2016
Olomouc

Fiction: Impossible

Mgr. Martin Vacek (Filozofický ústav SAV v Bratislavě)
02. 11. 2016
Olomouc

Problém demarkácie po troch dogmách empirizmu

Mgr. Miloš Taliga, Ph.D. (Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici)
09. 11. 2016
Olomouc

Pojmy dostatočná a nutná podmienka

prof. PhDr. František Gahér, CSc. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
16. 11. 2016
Olomouc

Zlo ako politická kategória vo filozofii N. A. Berďajeva

Mgr. Miroslava Klečková (Filozofická fakulta UP v Olomouci)
23. 11. 2016
Olomouc

Morálne základy politických postojov slovenských voličiek a voličov

PhDr. Andrej Findor, Ph.D. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislavě)
30. 11. 2016
Olomouc

Prečo sú nezmysly populárne a ako sa šíria?

Mgr. Otakar Horák, Ph.D. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislavě)
07. 12. 2016
Olomouc

Konceptuálna analýza pojmu krása v kognitívno-vednom skúmaní

prof. Mgr. Andrej Démuth, Ph.D. (Filozofická fakulta TU v Trnavě)
14. 12. 2016
Olomouc

Vplyv emócií na vizuálnu pozornosť

Mgr. Michaela Porubanová, Ph.D. (Farmingdale State College in New York)

minulé přednášky

21. 09. 2016
Olomouc

Kognitívna veda ako nádejný interdisciplinárny pokus o vysvetlenie fungovania ľudskej mysle

prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
(Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislavě)
11. 05. 2016
Olomouc

Etika, estetika, mystika: osobnost a myšlení Bernarda z Clairvaux a jeho pojetí architektury a umění

Mgr. Roman Kucsa
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
04. 05. 2016
Olomouc

Polemika o vis viva: Du Châtelet versus Mairan

PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D.
(Filozofická fakulta MU v Brně)
27. 04. 2016
Olomouc

Humean Bundle Theory Meets Narrative Identity

Mgr. Lasse Nielsen
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
25. 04. 2016
Brno

Pravidla pro vedení rozumu optikou moderní teorie argumentace

PhDr. Marek Picha, Ph.D.
(Katedra filozofie FF MU)