chystané přednášky

19. 02. 2020
Olomouc

Dietetické kořeny filozofické etiky

Doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK, Praha)
26. 02. 2020
Olomouc

Antropocén a jeho politicko-filozofické dôsledky

Doc. PhDr. Richard Sťahel, Ph.D. (Filozofický ústav SAV, Bratislava)
04. 03. 2020
Olomouc

Hegelův pojem vzdělání

Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr. (Filozofická fakulta UK, Praha)
11. 03. 2020
Olomouc

„Gender ideológia“, „politická korektnosť“ a gramatika konzervativizmu

Pavol Hardoš, Ph.D. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava)
18. 03. 2020
Olomouc

Psychologie na pozadí dezinformací: proč jim věříme?

Mgr. Miloš Gregor, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU, Brno)
25. 03. 2020
Olomouc

Rekonštrukcia Aristotelovej teórie jazyka

Mgr. Pavol Labuda, Ph.D. (Filozofická fakulta KU, Ružomberok)
01. 04. 2020
Olomouc

Reflexe Aristotelových pojmů FRONÉSIS a THEÓRIA ve fenomenologii Eugena Finka a Jana Patočky

Mgr. et Bc. Lenka Jedličková (Filozofická fakulta UP, Olomouc)
08. 04. 2020
Olomouc

Spekulativní Velký pátek a smrt Boha: Hegelův výklad křesťanství mezi obhajobou a kritikou

Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (Evangelická teologická fakulta UK, Praha)
15. 04. 2020
Olomouc

Nepolitická politika v životě a díle Jana Patočky a Ladislava Hejdánka

Doc. Tomáš Hejduk, Ph.D. (Filozofická fakulta UPa, Pardubice)
22. 04. 2020
Olomouc

Cognition Is (Mostly) Representational. So What?

Dr. Marcin Miłkowski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa)
29. 04. 2020
Olomouc

Hegelova fenomenologie světa

Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (Filozofická fakulta UK, Praha)
06. 05. 2020
Olomouc

Filozofická kritika pojetí genderu v současných genderových teoriích

Doc. Petr Dvořák, Ph.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Olomouc; Filosofický ústav AV ČR, Praha)

minulé přednášky

12. 02. 2020
Olomouc

Náboženské praktiky jako nástroj výzkumu religiozity

Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.
(Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha)
18. 12. 2019
Olomouc

Politická svoboda v podmínkách metafyzického determinismu

Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.
(Národohospodářská fakulta VŠE, Praha)
11. 12. 2019
Olomouc

Domestic Violence through a Murdochian Lens

Michael Campbell, Ph.D.
(Filozofická fakulta UPa, Pardubice)
09. 12. 2019
Brno

3 000 000 let rozpoznávání obrazu

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
(FAMU)
04. 12. 2019
Olomouc

Původ, problémy a vyhlídky kosmopolitní ideje v globální situaci

Mgr. Otakar Bureš
(Filozofická fakulta UP, Olomouc)