chystané přednášky

19. 09. 2018
Olomouc

Jak žít zdravě, dlouho a v souladu s hvězdami: Marsilio Ficino a jeho trilogie De vita

Mgr. Ing. Martin Žemla, Ph.D. (Filozofická fakulta UP, Olomouc)
26. 09. 2018
Olomouc

Jednota Platónova politického myšlení: pojem prvního a druhého nejlepšího zřízení

Mgr. Jakub Jinek, Ph.D. (Filozofická fakulta UK, Praha)
03. 10. 2018
Olomouc

Meta-vědomí a úmysl volního činu

Ing. Ondřej Bečev (Národní ústav duševního zdraví, Praha)
10. 10. 2018
Olomouc

Kant for the Reflective Society

Riccardo Pozzo, Ph.D. (Università degli studi di Verona)
17. 10. 2018
Olomouc

Je ťažký problém vedomia riešiteľným problémom?

Mgr. et Mgr. Ondrej Močkor (Filozofická fakulta UP, Olomouc)
24. 10. 2018
Olomouc

Československo a jeho rozpad vo svetle filozofických teórií nacionalizmu

Mgr. Matej Cíbik, Ph.D. (Fakulta filozofická UPa, Pardubice)
31. 10. 2018
Olomouc

Empirické testování teorií sekularizace a náboženských přesvědčení v České a Slovenské republice

PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D. (Národohospodářská fakulta VŠE, Praha)
07. 11. 2018
Olomouc

Každému incelovi podle jeho potřeb?

Mgr. Ondřej Beran, Ph.D. (Fakulta filozofická UPa, Pardubice)
14. 11. 2018
Olomouc

Jedna logika vládne všem?

Mgr. Igor Sedlár, Ph.D. (Ústav informatiky AV ČR, Praha)
21. 11. 2018
Olomouc

From Luck to Chance

Timothy Childers, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR, Praha)
28. 11. 2018
Olomouc

Možnosti a hranice experimentální filozofie vědy

Mgr. Jitka Paitlová, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU, Plzeň)
05. 12. 2018
Olomouc

The “Instituting Subject”: Time, Materiality, and Agency in Merleau-Ponty’s Philosophy

Scott Marratto, Ph.D. (Michigan Technological University)
12. 12. 2018
Olomouc

Intuice v etice: víc škody než užitku?

Mgr. Petra Chudárková (Filozofická fakulta UP, Olomouc)

minulé přednášky

09. 05. 2018
Olomouc

“I Am” and “It Is”: Reflections on the Embodied Subject

Prof. Raymond Tallis
(Emeritus Professor, University of Manchester)
02. 05. 2018
Olomouc

Violence and the Varieties of Moral Harm

Joseph Wiinikka-Lydon, Ph.D.
(Fakulta filozofická UPa, Pardubice)
25. 04. 2018
Olomouc

What Is the Point of Talking about “Performatives”?

Doc. Niklas Forsberg, Ph.D.
(Fakulta filozofická UPa, Pardubice)
23. 04. 2018
Brno

Dekonstrukce podpisu: Jacques Derrida a opakování neopakovatelného

Mgr. Michaela Fišerová, M.A., Ph.D.
(Univerzita Karlova Praha a Metropolitní univerzita Praha)
18. 04. 2018
Olomouc

The Sovereignty of the Person: Politics and Ethics in the EU Today

Prof. Peter McCormick
(Institut International de Philosophie, Paris)