chystané přednášky

18. 10. 2017
Olomouc

Chápeme povahu svých vědomých stavů?

Mgr. Jakub Mihálik, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Praze)
25. 10. 2017
Olomouc

Problém hodnoty poznania

Mgr. Martin Nuhlíček, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
26. 10. 2017
Ostrava

Environmentalizmus ako východisko politického myslenia obdobia antropocénu

Doc. Richard Sťahel, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
01. 11. 2017
Olomouc

Dualismus Henryho Mora

Mgr. Jacques Joseph (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)
06. 11. 2017
Brno

Implikace evoluční ontologie

prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (Katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta MU)
08. 11. 2017
Olomouc

Naturalistický omyl a prirodzený zákon podľa T. Akvinského

prof. Michal Chabada, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
15. 11. 2017
Olomouc

Degradace vědeckých předmětů: stopy, fragmenty, deformace

Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)
20. 11. 2017
Brno

Ignorance a obskurita

doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (Katedra filozofie FF MU)
22. 11. 2017
Olomouc

Neurofyziologie lidské mysli podle Sigmunda Freuda

Mgr. Michal Polák, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
29. 11. 2017
Olomouc

Štěstí není šťastný život

Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Praze)
06. 12. 2017
Olomouc

Fenomenologické aspekty zakoušení druhého u Huma, Reida a Smithe

Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)
13. 12. 2017
Olomouc

Proti kválofilii

Mgr. Tomáš Hříbek, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)

minulé přednášky

11. 10. 2017
Olomouc

Aristotle and Aristoxenus on the Science of Harmonics

Prof. Mark Nyvlt
(Dominican University College in Otawa)
04. 10. 2017
Olomouc

Hodnotová slepota podle von Hildebranda

doc. Martin Cajthaml, Ph.D.
(Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci)
02. 10. 2017
Brno

Obrana epistemického paternalismu

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.
(Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
27. 09. 2017
Olomouc

Racionalita a volba

Ing. Petr Špecián, Ph.D.
(Národohospodářská fakulta VŠE v Praze)
17. 05. 2017
Olomouc

American Philosophy before Pragmatism

Russell B. Goodman
(Fulbright-Palacký University Distinguished Chair)