Notice: Undefined index: sf_order in /data/web/virtuals/118441/virtual/www/wp-content/plugins/simple-fields/functions.php on line 488

Notice: Undefined index: sf_order in /data/web/virtuals/118441/virtual/www/wp-content/plugins/simple-fields/functions.php on line 488

Notice: Undefined index: sf_num_in_set in /data/web/virtuals/118441/virtual/www/wp-content/plugins/simple-fields/functions.php on line 492

chystané přednášky

04. 11. 2020
Olomouc

Republika provázané odpovědnosti: demokracie jako sine qua non svobody, a naopak

Mgr. Jan Buráň (Filozofická fakulta UP, Olomouc)
11. 11. 2020
Olomouc

Cognition Is (Mostly) Representational. So What?

Dr. Marcin Miłkowski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa)
18. 11. 2020
Olomouc

„Gender ideológia“, „politická korektnosť“ a gramatika konzervativizmu

Pavol Hardoš, Ph.D. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava)
25. 11. 2020
Olomouc

Nepolitická politika v životě a díle Jana Patočky a Ladislava Hejdánka

Doc. Tomáš Hejduk, Ph.D. (Filozofická fakulta UPa, Pardubice)
02. 12. 2020
Olomouc

Spekulativní Velký pátek a smrt Boha: Hegelův výklad křesťanství mezi obhajobou a kritikou

Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (Evangelická teologická fakulta UK, Praha)
09. 12. 2020
Olomouc

Hegelova fenomenologie světa

Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (Filozofická fakulta UK, Praha)
16. 12. 2020
Olomouc

Filozofická kritika pojetí genderu v současných genderových teoriích

Doc. Petr Dvořák, Ph.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Olomouc; Filosofický ústav AV ČR, Praha)

Notice: Undefined index: sf_order in /data/web/virtuals/118441/virtual/www/wp-content/plugins/simple-fields/functions.php on line 488

Notice: Undefined index: sf_order in /data/web/virtuals/118441/virtual/www/wp-content/plugins/simple-fields/functions.php on line 488

Notice: Undefined index: sf_num_in_set in /data/web/virtuals/118441/virtual/www/wp-content/plugins/simple-fields/functions.php on line 492

minulé přednášky

21. 10. 2020
Olomouc

Reflexe Aristotelových pojmů FRONÉSIS a THEÓRIA ve fenomenologii Eugena Finka a Jana Patočky

Mgr. et Bc. Lenka Jedličková
(Filozofická fakulta UP, Olomouc)
14. 10. 2020
Olomouc

Psychologie na pozadí dezinformací: proč jim věříme?

Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.
(Fakulta sociálních studií MU, Brno)
07. 10. 2020
Olomouc

Dílo Komenského a ideové zápasy současnosti

Prof. PhDr. Pavel Floss
(Filozofická fakulta UP, Olomouc)
30. 09. 2020
Olomouc

Rekonštrukcia Aristotelovej teórie jazyka

Mgr. Pavol Labuda, Ph.D.
(Filozofická fakulta KU, Ružomberok)
23. 09. 2020
Olomouc

Kořeny mravního zla: edice spisů z pozůstalosti Dietricha von Hildebranda

Doc. Martin Cajthaml, Ph.D.
(Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Olomouc)