chystané přednášky

29. 11. 2017
Olomouc

Štěstí není šťastný život

Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Praze)
06. 12. 2017
Olomouc

Fenomenologické aspekty zakoušení druhého u Huma, Reida a Smithe

Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)
11. 12. 2017
Ostrava

Pojetí štěstí ve francouzském osvícenství

PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D. (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)
13. 12. 2017
Olomouc

Proti kválofilii

Mgr. Tomáš Hříbek, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)

minulé přednášky

22. 11. 2017
Olomouc

Neurofyziologie lidské mysli podle Sigmunda Freuda

Mgr. Michal Polák, Ph.D.
(Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
20. 11. 2017
Brno

Ignorance a obskurita

doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
(Katedra filozofie FF MU)
20. 11. 2017
Ostrava

Mýty v interpretaci Lockovy politické filozofie

Mgr. Adéla Rádková
(Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
15. 11. 2017
Olomouc

Degradace vědeckých předmětů: stopy, fragmenty, deformace

Mgr. Jan Maršálek, Ph.D.
(Filozofický ústav AV ČR v Praze)
08. 11. 2017
Olomouc

Naturalistický omyl a prirodzený zákon podľa T. Akvinského

prof. Michal Chabada, Ph.D.
(Filozofická fakulta UK v Bratislavě)