chystané přednášky

29. 03. 2017
Olomouc

Evoluční a experimentální výzkum náboženství

Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (Filozofická fakulta MU v Brně)
03. 04. 2017
Brno

Antropocén, předteoretické intuice a historicita poznání

Mgr. Lukáš Likavčan (Katedra environmentálních studií FSS MU)
04. 04. 2017
Ostrava

Od Existencie k Fundamentalite

Mgr. Martin Vacek, PhD. (Filozofický ústav, Slovenská akadémia vied v Bratislave)
05. 04. 2017
Olomouc

Vybrané pokusy o interkulturní porozumění

PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
12. 04. 2017
Olomouc

Řeč a zjevnost

prof. PhDr. Pavel Kouba (Filozofická fakulta UK v Praze)
19. 04. 2017
Olomouc

Věda ve veřejném prostoru a ve filozofické diskuzi aneb Co dělá vědu vědou?

prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)
26. 04. 2017
Olomouc

Mezi osvícenstvím a voluntarismem: poznámky k filozofii P. J. G. Cabanise

Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
02. 05. 2017
Brno

Manipulace

Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D. (Katedra filozofie FF MU)
03. 05. 2017
Olomouc

Paliativní péče jako předpoklad dobré smrti?

PhDr. Martin Loučka, Ph.D. (Centrum paliativní péče v Praze)
10. 05. 2017
Olomouc

Konzervativní interpretace americké revoluce

Mgr. Šimon Gillar (Filozofická fakulta UP v Olomouci)
15. 05. 2017
Brno

Émilie du Châtelet a Republika vzdělanců

PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D.

minulé přednášky

22. 03. 2017
Olomouc

Zoo – pomáháme nebo ubližujeme?

Mgr. Marie Hrdá, Ph.D.
(Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové)
21. 03. 2017
Ostrava

Prečo sú nezmysly populárne a ako sa šíria?

Mgr. Otakar Horák, Ph.D.
(Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave)
15. 03. 2017
Olomouc

The Critique of Scholastic Language in Renaissance Humanism and Early-Modern Philosophy

prof. dr. Lodi Nauta
(Rijksuniversiteit Groningen)
08. 03. 2017
Olomouc

Teorie lásky a past moralismu

Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.
(Fakulta filozofická UPa v Pardubicích)
01. 03. 2017
Olomouc

Nejkrásnější věda, člověk v prázdnu a tvář v zrcadle: role pozorovatele ve středověkých teoriích smyslového vnímání

Mgr. Lukáš Lička, Ph.D.
(Filozofická fakulta OU v Ostravě)