chystané přednášky

23. 04. 2018
Brno

Dekonstrukce podpisu: Jacques Derrida a opakování neopakovatelného

Mgr. Michaela Fišerová, M.A., Ph.D. (Univerzita Karlova Praha a Metropolitní univerzita Praha)
25. 04. 2018
Olomouc

What Is the Point of Talking about “Performatives”?

Doc. Niklas Forsberg, Ph.D. (Fakulta filozofická UPa, Pardubice)
02. 05. 2018
Olomouc

Violence and the Varieties of Moral Harm

Joseph Wiinikka-Lydon, Ph.D. (Fakulta filozofická UPa, Pardubice)
09. 05. 2018
Olomouc

“I Am” and “It Is”: Reflections on the Embodied Subject

Prof. Raymond Tallis (Emeritus Professor, University of Manchester)

minulé přednášky

18. 04. 2018
Olomouc

The Sovereignty of the Person: Politics and Ethics in the EU Today

Prof. Peter McCormick
(Institut International de Philosophie, Paris)
17. 04. 2018
Ostrava

T. G. Masaryk a náboženství

doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D.
(Masarykova univerzita)
11. 04. 2018
Olomouc

Wittgensteinovo pojetí pravděpodobnosti

Mgr. Radek Schuster, Ph.D.
(Filozofická fakulta ZČU, Plzeň)
09. 04. 2018
Ostrava

Antropický princip

prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. a RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.
(Masarykova univerzita)
09. 04. 2018
Brno

Etika biomedicínského výzkumu: Blízká setkání třetího druhu

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
(Ústav experimentální biologie - Biologická sekce, PřF MU)