chystané přednášky

21. 03. 2018
Olomouc

Odkud se berou zákony logiky?

Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin CSc. a PhDr. Vladimír Svoboda, CSc. (Filozofický ústav AV ČR, Praha)
27. 03. 2018
Brno

Husserl a Francastel

Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (Katedra filozofie FF UP)
28. 03. 2018
Olomouc

How We See the Trompe-l’œil through Wollheim’s Spectacles

Gary Kemp, Ph.D. (School of Humanities, University of Glasgow)
04. 04. 2018
Olomouc

Can We Know What the Mind Is? The Case for Mysterianism

Doc. James Hill, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR, Praha)
09. 04. 2018
Ostrava

Antropický princip

prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. a RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D. (Masarykova univerzita)
09. 04. 2018
Brno

Etika biomedicínského výzkumu: Blízká setkání třetího druhu

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (Ústav experimentální biologie - Biologická sekce, PřF MU)
11. 04. 2018
Olomouc

Wittgensteinovo pojetí pravděpodobnosti

Mgr. Radek Schuster, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU, Plzeň)
17. 04. 2018
Ostrava

T. G. Masaryk a náboženství

doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D. (Masarykova univerzita)
18. 04. 2018
Olomouc

The Sovereignty of the Person: Politics and Ethics in the EU Today

Prof. Peter McCormick (Institut International de Philosophie, Paris)
23. 04. 2018
Brno

Dekonstrukce podpisu: Jacques Derrida a opakování neopakovatelného

Mgr. Michaela Fišerová, M.A., Ph.D. (Univerzita Karlova Praha a Metropolitní univerzita Praha)
25. 04. 2018
Olomouc

What Is the Point of Talking about “Performatives”?

Doc. Niklas Forsberg, Ph.D. (Fakulta filozofická UPa, Pardubice)
02. 05. 2018
Olomouc

Violence and the Varieties of Moral Harm

Joseph Wiinikka-Lydon, Ph.D. (Fakulta filozofická UPa, Pardubice)
09. 05. 2018
Olomouc

“I Am” and “It Is”: Reflections on the Embodied Subject

Prof. Raymond Tallis (Emeritus Professor, University of Manchester)

minulé přednášky

14. 03. 2018
Olomouc

Tragédie a válka

Doc. Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
(Filozofická fakulta UHK, Hradec Králové)
12. 03. 2018
Brno

Neurčitost v jazyce, neurčitost ve světě

Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.
(Katedra filosofie FF MU Brno)
12. 03. 2018
Ostrava

Filosofické myšlení Egona Bondyho

Mgr. Petr Kužel, Ph.D.
(Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.)
07. 03. 2018
Olomouc

Behaviorální etici na scestí: Za jakých podmínek zvítězí zlo?

Ing. Petr Houdek, Ph.D.
(Fakulta podnikohospodářská VŠE, Praha)
06. 03. 2018
Ostrava

Jakob Böhme: Život a dílo (česká premiéra dokumentárního filmu a diskuze s autorem)

Łukasz Chwałko
(Zgorzelec/Wroclaw)