skip to Main Content

Poslední Akce

Hana Budíková | Nahlédnutí do židovského averroismu: definice pohybu podle Jedaji ha-Pniniho

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

„Židovský averroismus“ je specifický kulturní fenomén související s podobou přijetí aristotelské filozofie západoevropskými Židy, přičemž prostředníkem mezi touto filozofií a jejími recipienty byla osobnost Averroa. O jeho významu svědčí skutečnost, že první hebrejské překlady jeho spisů vznikly ve 13. století,…

Tomáš Nejeschleba | Co je imanence? K panpsychismu a panteismu v renesanci

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Reální 1476/5, Ostrava

Termín imanence je ve filosofii spjat s moderní dobou, avšak podle některých obhájců tzv. filosofie imanence, která začíná Descartem a vrcholí Hegelem (G. Gentile), byly její základy položeny již v době renesanční. V návaznosti na toto tvrzení se přednáška bude…

Jana Holíková | Minimálně univerzální lidská práva

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Lidská práva i přes své uznání v mezinárodních úmluvách stále vzbuzují otázky ohledně své kompatibility s kulturami rozlišných hodnot a náboženství. Jelikož se lidská práva vyvinula na Západě z práv přirozených, čelí kritice, že jde o imperialistickou snahu vnucovat jiným…

Back To Top