skip to Main Content

Marcin Miłkowski, Ph.D. | Cognition Is (Mostly) Representational. So What?

Online

Most cognitive phenomena are and should be explained with recourse to representational mechanisms. While this is contested, the Good Regulator Theorem makes it clear: adaptive control of behavior will require representations of some form or another. However, the debate over…

Prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. | Teleologie v renesanční anatomii

Online

Cílem přednášky je ukázat, jakým způsobem pracovali renesanční anatomové s teleologickými koncepcemi. Studium anatomických pojednání z 16. a počátku 17. století ukazuje, že teleologie tvořila nedílnou součást filozofického pozadí anatomické „revoluce“ a byla prostředkem jak pro ospravedlnění anatomických projektů, tak…

Mgr. Karel Šebela, Ph.D. | Aristotelés vs. moderní logika: sága pokračuje

Online

Byla aristotelská logika překonána moderní logikou? V příspěvku se pokusím ukázat, že ne. Tuto tezi hodlám podložit evidencí o tematické a metodické pestrosti aristotelské logiky a diskusí nejznámějšího problému, tzv. existenčního importu. Ten bývá častým bodem třenic mezi moderní a…

PhDr. Martina Číhalová, Ph.D. | Ontologie procesů v umělé inteligenci

Online

V příspěvku budou představeny stávající přístupy k ontologii procesů v informatice a rovněž vlastní návrh autorky, týkající se zejména oblasti umělé inteligence a multiagentních systémů. Do informatiky byl termín ontologie přejat na konci 20. století z filozofie a má zde…

Aviezer Tucker, Ph.D. | Historicism: Historiography Out of Bounds

Online

The article develops a concept of historicism, parallel to Psychologism and Scientism: A disciplinary overreach, overstepping of disciplinary boundaries. I outline and distinguish five possible types of historicism, founded on distinct and often contradictory philosophies of historiography, its ontology and…

Mgr. Tomasz Herok | There’s No Such Thing as “The Method of Cases”

Online

Searle’s Chinese Room, Chalmers’s zombies, Gettier cases, Frankfurt cases, trolley cases: it’s commonly assumed all these are instances of a distinct philosophical method, often called “the method of cases”, and the goal of metaphilosophy must be to adequately describe and…

Mgr. Pavel Hobza, Ph.D. | Aristotelská epagogé a indukce

Online

Ačkoli naše pojetí indukce vychází z aristotelské epagogé (byl to pravděpodobně Cicero, kdo tento řecký termín poprvé přeložil do latiny jako inductio), ve svém příspěvku se pokusím ukázat, že Aristotelova epagogé nemá s indukcí příliš společného. Na rozdíl od indukce,…

Mgr. Boris Cvek, Ph.D. et Ph.D. | Pragmatismus a experimentální věda

Online

Klasický pragmatismus je v zásadě optimistickou filozofií, která odmítá stagnaci dovršeného poznání ve jménu neustálého zkoušení a objevování něčeho, co bude v praxi fungovat lépe. Jenže „lépe“ a „praxe“ jsou velmi neurčité pojmy, spojené v případě klasického pragmatismu takřka neodmyslitelně…

Back To Top