skip to Main Content

Doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D. | Dietetické kořeny filozofické etiky

Olomouc Katedra filozofie FF UP, Křížkovského 12, Olomouc

Filozofická etika zaměřená na terapii duše, jak ji nacházíme u řeckých autorů klasické doby, je založena na úzké analogii s tehdejším lékařstvím, zejména tzv. dietetikou. V přednášce se zaměřím na dietetický koncept rovnováhy, důraz na sebeovládání a soběstačnost, a také…

Doc. PhDr. Richard Sťahel, Ph.D. | Antropocén a jeho politicko-filozofické dôsledky

Olomouc Katedra filozofie FF UP, Křížkovského 12, Olomouc

Koncept antropocénu vznikol v rámci prírodných vied v snahe uchopiť súbor zmien klimatického, chemického, biologického a fyzikálneho prostredia planéty spôsobovaných prevažne industriálnymi aktivitami ľudstva. Z hľadiska humanitných vied však tento koncept popisuje komplexnú krízu globálnej priemyselnej civilizácie, ktorá už v…

Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr. | Hegelův pojem vzdělání

Olomouc Katedra filozofie FF UP, Křížkovského 12, Olomouc

Záměrem přednášky je představit základní myšlenky Hegelova pojmu vzdělání (Bildung) na základě analýzy klíčových míst z předmluvy k Fenomenologii ducha. Ukáže se, že součástí Hegelova pojmu vzdělání je také vzdělávání v pedagogickém smyslu, jež je ovšem vyloženo z kontextu jeho pojmu…

Doc. Martin Cajthaml, Ph.D. | Kořeny mravního zla: edice spisů z pozůstalosti Dietricha von Hildebranda

Olomouc Katedra filozofie FF UP, Křížkovského 12, Olomouc

Cílem přednášky je seznámit s edičním projektem, jejž přednášející právě dokončuje. Jde o edici materiálů z pozůstalosti německého fenomenologa Dietricha von Hildebranda pojednávající problematiku mravního zla. Přednáška seznámí s problematikou samotné edice, jakož i s hlavními tématy, jež jsou v…

Mgr. Pavol Labuda, Ph.D. | Rekonštrukcia Aristotelovej teórie jazyka

Olomouc Katedra filozofie FF UP, Křížkovského 12, Olomouc

Obsahom prednášky bude analýza a interpretácia Aristotelovho chápania ľudského jazyka. Cieľom mnou navrhnutej rekonštrukcie má byť taký výklad Aristotelovho diela, ktorý nielen verne predstaví komplexnosť jeho chápania fenoménu jazyka, ale aj systematicky vysvetlí súvislosti jednotlivých aspektov, ktoré Aristotelés ľudskému jazyku…

Prof. PhDr. Pavel Floss | Dílo Komenského a ideové zápasy současnosti

Olomouc Katedra filozofie FF UP, Křížkovského 12, Olomouc

Jan Amos žil v době, jež vykazuje určité obdoby s naší současností. V přednášce budou temaJan Amos žil v době, jež vykazuje určité obdoby s naší současností. V přednášce budou tematizovány a analyzovány ony partie Komenského filosofie, teologie, pedagogiky a…

Back To Top