skip to Main Content
Načítám Přednášky

« Všechny Přednášky

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D. | Od epistemických neřestí ke konspiračním teoriím

28. 4. 2021 | 13:15 - 14:45

Epistemologie ctností a neřestí je filozofický směr, který usiluje o identifikaci charakterových vlastností vedoucích k úspěchu či neúspěchu při formulaci zdůvodněných a pravdivých přesvědčení. Ve svém příspěvku se pokusím ukázat, že takový přístup je slibnějším projektem než předchozí pokusy o demarkaci epistemicky defektních teorií. Inspiraci můžeme hledat v díle skotského osvícence Davida Huma, především v jeho kritice zpráv o zázracích. Humovská epistemologii neřestí je schopná pokrýt celou řadu oblastí, mezi něž patří nejen svědectví o nadpřirozených jevech, ale i pseudověda, konspirační teorie a další nezdůvodněné světonázory. Domnívám se, že hlavními epistemickými neřestmi, které brání agentům v dosažení poznání, jsou kognitivní lenost a metakognitivní sebepřeceňování. Tyto povahové rysy jsou naneštěstí všudypřítomné a je otázkou, nakolik je lze vůbec překonat. V závěru přednášky se proto zamyslím nad nápravnými prostředky v rámci měkkého a tvrdého paternalismu a stručně poukážu na selhání univerzit, které nejsou vůči pseudovědeckému a konspiračnímu myšlení imunní.

Podrobnosti

Datum:
28. 4. 2021
Čas:
13:15 - 14:45
Štítky Přednáška:
Webová stránka:
https://cesnet.zoom.us/j/92777015509

Místo konání

Online

Přednášející

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D. (Filozofická fakulta UP, Olomouc)
Telefon:
585633194
Email:
filip.tvrdy@upol.cz
Webová stránka:
http://kfil.upol.cz
Back To Top