skip to Main Content
Načítám Přednášky

« Všechny Přednášky

  • akce již proběhla.

Mgr. Pavol Labuda, Ph.D. | Rekonštrukcia Aristotelovej teórie jazyka

30. 9. 2020 | 13:30 - 15:00

Obsahom prednášky bude analýza a interpretácia Aristotelovho chápania ľudského jazyka. Cieľom mnou navrhnutej rekonštrukcie má byť taký výklad Aristotelovho diela, ktorý nielen verne predstaví komplexnosť jeho chápania fenoménu jazyka, ale aj systematicky vysvetlí súvislosti jednotlivých aspektov, ktoré Aristotelés ľudskému jazyku pripísal. Začnem skúmaním fyziologických predpokladov jazyka, pretože ľudská reč je podľa Aristotela integrálnou súčasťou a prejavom živého organizmu. Potom preskúmam psychologické predpoklady jazyka, pretože vnímanie, predstavivosť a rozvažovanie/myslenie sú mohutnosťami duše človeka, ktorá je podľa Aristotela účinnou príčinou ľudskej reči. Následne sa budem venovať sociálnym predpokladom ľudskej reči, pretože vysvetliť zmysluplnosť nášho jazyka bez preskúmania sociálnych aspektov jazyka nie nemožné, nakoľko podľa Aristotela nič nie je jazykovým vyjadrením prirodzene, ale iba na základe konvencie. Napokon preskúmam i tie aspekty ľudského jazyka, ktoré sa zaoberajú jazykom per se, teda jazykom ako predmetným systémom. Aristotelés si bol totiž dobre vedomý toho, že jazyk prekračuje naše telá a stáva sa semi-nezávislým, objektívne existujúcim systémom pravidelností, ktorý je zmyslovo prístupným pre druhých. V závere prednášky sa pokúsim o integráciu vyššie uvedených a preskúmaných aspektov ľudskej reči/jazyka do komplexného obrázku Aristotelovej teórie jazyka.

Podrobnosti

Datum:
30. 9. 2020
Čas:
13:30 - 15:00
Štítky Přednáška:

Místo konání

Olomouc
Katedra filozofie FF UP, Křížkovského 12
Olomouc, 77900
+ Google Mapa

Přednášející

Mgr. Pavol Labuda, Ph.D. (Filozofická fakulta KU, Ružomberok)
Webová stránka:
http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=pavol.labuda@ku.sk
Back To Top