skip to Main Content

Mgr. Pavol Hardoš, Ph.D. | „Gender ideológia“, „politická korektnosť“ a gramatika konzervativizmu

Online

Jadrom konzervatívnej ideológie je reakcia na vnímané spoločenské zmeny ohrozujúce niektoré jestvujúce hierarchické vzťahy. V rámci tejto reakcie konzervativizmus konštruuje „tradície“ jestvujúcich poriadkov a zrkadlové diskurzívne pojmy, ktorými prezentuje svoju ideologickú kritiku hroziacich zmien. Opierajúc sa o „morfologickú“ analýzu ideológii,…

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D. | Od epistemických neřestí ke konspiračním teoriím

Online

Epistemologie ctností a neřestí je filozofický směr, který usiluje o identifikaci charakterových vlastností vedoucích k úspěchu či neúspěchu při formulaci zdůvodněných a pravdivých přesvědčení. Ve svém příspěvku se pokusím ukázat, že takový přístup je slibnějším projektem než předchozí pokusy o…

Mgr. Jana Holíková | Minimálně univerzální lidská práva

Online

Lidská práva i přes své uznání v mezinárodních úmluvách stále vzbuzují otázky ohledně své kompatibility s kulturami rozlišných hodnot a náboženství. Jelikož se lidská práva vyvinula na Západě z práv přirozených, čelí kritice, že jde o imperialistickou snahu vnucovat jiným…

Back To Top