Antropocén, předteoretické intuice a historicita poznání

Místo konání: Brno

Přednášející: Mgr. Lukáš Likavčan (Katedra environmentálních studií FSS MU)

Datum konání: 03. 04. 2017

Pozvánka:

Prezentace:

Anotace

David Lewis tvrdí, že filosofie se zabývá konceptualizací před-teoretických intuic. Jak ale přesně tenhle výrok interpretovat? Jsou před-teoretické intuice sami o sobě koncepty, nebo jde o nějaké nekonceptuální obsahy mysli? Za pomoci filosofie Wilfrida Sellarse a částečně též některých autorů a autorek z řadů fenomenologie se pokusím obhájit tvrzení, že filosofie je a má být politická, a že sociální, ekologické a ekonomické okolnosti dané historické epochy vstupují do toho, jak provozujeme filosofické myšlení, a co s ním máme dělat. Zároveň se tak pokusím o imanentní kritiku interpretace fenomenologie a analytické filosofie jako politicky neutrálních disciplín.

Záznam přednášky:
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=o8B8B62niUw

Doporučená literatura

 1. Badiou, A. (2006). Being and Event. London: Continuum.
 2. Brassier, R. (2007). Nihil Unbound. New York: Palgrave
 3. Macmillan. Deleuze, G. (2001). Co je filosofie? Praha: OIKOYMENH.
 4. Hanna, R. (2011). The Myth of the Given and the Grip of the Given. Diametros 27: 25-46
 5. Husserl, E. (2001). Logical Investigations. Oxon: Routledge.
 6. Latour, B. (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-network-theory. Oxford: Oxford University Press.
 7. Marx. K. (1976 [1867]). Capital. London: Penguin Books.
 8. Malm, A. (2016). Fossil Capital. London: Verso.
 9. Meillassoux, Q. (2008). After Finitude. London: Continuum.
 10. Merleau-Ponty, M. (2012). Phenomenology of Perception. London: Routledge.
 11. Moore, J. W. (2015). Capitalism in the Web of Life. London: Verso.
 12. Sachs, C. B. (2014). Intentionality and the Myths of the Given: Between Pragmatism and Phenomenology. London: Pickering and Chatto.
 13. Sellars, W. (1981). The Lever of Archimedes. The Monist 64(1): 3-36.
 14. Sellars, W. (1982). Sensa or Sensings: Reflections on the Ontology of Perception. Philosophical Studies 41(1): 83-111.
 15. Sellars, W. (1997). Empiricism and the Philosophy of Mind. Cambridge (MA): Harvard University Press.
 16. Soffer, G. (2003) Revisiting the myth: Husserl and Sellars on the given. Review of Metaphysics 57(2): 301-337.