Pravidla pro vedení rozumu optikou moderní teorie argumentace

Místo konání: Brno

Přednášející: PhDr. Marek Picha, Ph.D. (Katedra filozofie FF MU)

Datum konání: 25. 04. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

V první části přednášky uvedu Descartův spis Pravidla pro vedení rozumu. Nastíním karteziánskou vizi metody složenou z pravidel epistemologických (týkajících se vztahu mezi přesvědčeními a pravdou) i argumentačních (týkajících se vztahu mezi tvrzeními). Descartovy metodologické poznámky utřídím a ve druhé části budu komentovat se zřetelem k vybraným konceptům argumentační teorie. Jmenovitě hodlám věnovat pozornost Descartově představě publika, názorům na formální argumentaci, popíši jeho pojetí indukce a přehled usuzovacích schémat.