Popularizace vědy v 18. století

Místo konání: Brno

Přednášející: PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D. (Katedra filozofie FF MU)

Datum konání: 15. 05. 2017

Pozvánka:

Prezentace:

Anotace

Jak můžeme chápat popularizaci vědy obecně? Lze podobným způsobem přistupovat k popularizační činnosti v 18. století? Přednáška se zaměří na přístupy k popularizaci vědy, které se formovaly ve Francii první polovině 18. století na příkladu děl Fontenella, Voltaira a Émilie Du Châtelet.

Událost na facebooku:
https://www.facebook.com/events/120773428487822/