Etika biomedicínského výzkumu: Blízká setkání třetího druhu

Místo konání: Brno

Přednášející: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (Ústav experimentální biologie - Biologická sekce, PřF MU)

Datum konání: 09. 04. 2018

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Etický rozměr biomedicínského výzkumu začíná být v rámci vědecké komunity i širší veřejnosti detailně diskutován přibližně od 2. poloviny 20. století – jednak v souvislosti s rozvojem molekulární biologie a nových technologií pro klinickou i laboratorní medicínu, a také v souvislosti s výzkumnými skandály, které rozvoj biomedicíny doprovázely. Bioetika jako nová oblast aplikované etiky zaměřující se mj. i na problematiku výzkumu, je však v samotné vědecké komunitě vnímána často velmi rozporuplně. Přednáška se bude zabývat možnostmi dialogu o etických aspektech biomedicínského výzkumu na různých úrovních, s důrazem na akademické prostředí.