Filosofie a environmentální krize – neexistence Brazílie a její důsledky

Místo konání: Brno

Přednášející: doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (Katedra environmentálních studií FSS MU)

Datum konání: 21. 03. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: