Husserl a Francastel

Místo konání: Brno

Přednášející: Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (Katedra filozofie FF UP)

Datum konání: 27. 03. 2018

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Přednáška zkoumá možnosti vzájemné inspirace mezi fenomenologií
Edmunda Husserla a koncepcí tzv. figurativní zkušenosti u Pierra
Francastela. Francastel může zřejmě obohatit Husserlovu problematickou teorii
intersubjektivity a fenomenologie naopak doplnit Francastelovy analýzy
nejnižší úrovně vnímání. Husserlovy i Francastelovy analýzy mohou přitom
zajímavě přispět do diskuse o tzv. předjazykové povaze reality.