Ignorance a obskurita

Místo konání: Brno

Přednášející: doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (Katedra filozofie FF MU)

Datum konání: 20. 11. 2017

Pozvánka:

Prezentace:

Anotace

Přinejmenším od dob raného novověku je znalost vnímána jako
ústřední filozofické desideratum a  panuje obecné přesvědčení, že
klíčem k úspěšnému splnění cíle je rozvoj odpovídajících znalostí. V
přednášce nebudu toto přesvědčení zpochybňovat, ale na vybraných
příkladech ukáži, jakou roli v takovém vidění světa hraje ignorance.
Poukáži na různé podoby neznalosti, zdůrazním kladné stránky a
užitečnost ignorance.