Notice: Undefined index: id in /data/web/virtuals/118441/virtual/www/wp-content/themes/jednota-filozoficka/single-jf_prednaska_brno.php on line 26

Implikace evoluční ontologie

Místo konání: Brno

Přednášející: prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (Katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta MU)

Datum konání: 06. 11. 2017

Pozvánka:

Prezentace:

Anotace

K podstatě evoluční ontologie. Její přírodovědecké implikace. Antropologické implikace. Kulturologické implikace. První intuitivní implikací ve smyslu uplatnění této ontologie na další oblasti filosofie, přírodních i společenských věd byla před dvaceti pěti lety kniha Ohrožená kultura. Tu před dvěma lety doplnila kniha Fenomén techniky a Ústava Země. Ohrožená kultura vznikala sice z přednášek pro Svobodnou Evropu, ale měla podtitul Od evoluční ontologie k ekologické politice. Dnes už vycházejí větší či menší práce dalších autorů inspirované touto obecnou teorií. Teprve v průběhu času se však utvářela vlastní obsahová struktura této nové ontologie. Dnes tuto procesuální ontologii charakterizují přibližně tyto hlavní kategorie: Příroda, kultura, evoluce, informace, uspořádanost, systém, struktura.