J. F. Herbart a česká filozofie

Místo konání: Brno

Přednášející: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (Katedra filozofie FF MU)

Datum konání: 29. 02. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Herbartova filozofie byla střízlivá, věcná, se smyslem pro empirii a praxi, vyznačovala se nechutí ke spekulacím, odmítala německý klasický idealismus (zejména Hegela) a vracela se k předkantovské filozofii. V české filozofii měl herbartismus rozhodující vliv v 2. polovině 19. století, kdy jeho představitelém působili na pražské univerzitě (G. A. Lindner, Josef Dastich, Josef Durdík, Otakar Hostinský).