Jacques Derrida a fotografické přízraky. Ontologie a rétorika události v kontextu záznamových technologií

Místo konání: Brno

Přednášející: Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha)

Datum konání: 13. 05. 2019

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Z pozice Derridovy dekonstrukce přednáška zaměřuje pozornost na fotografii jako na „melancholické" médium generující technologicky konzervované fragmenty vizuálních vjemů. Úvaha o neopakovatelné události a jejím opakovatelném fotografickém záznamu, která bude v přednášce rozvinuta, bude vycházet z Didi-Hubermanovy koncepce "přežívání" vjemu v reportáži, z Merleau-Pontyho chápání technologicky trvale "otevřených okamžiků" a z Barthesova pojetí fotografií jako ostatků toho, co zde již není. Především však bude výklad opřen o Derridovo pojetí technologie jako metafyzické praxe generující suplementární ostatky, revenanty, vracející se přízraky minulého bytí. Na základě četby vybraných  Derridových textů bude fotografická technologie představena jako rétorická oscilace mezi ontologií "ruiny" a ontologií "relikvie" zachycené události.