Láska v kontextu ruské filozofie

Místo konání: Brno

Přednášející: Dr. phil. Lenka Naldoniová (Katedra filozofie FF OU)

Datum konání: 04. 03. 2019

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Téměř po celé 19. století byl pojem lásky v Rusku pojímán především jako literární téma. Na konci 19. a na začátku 20. století se láska dostává do centra zájmu i u ruských filosofů. První ruskou filosofickou studií na téma erotické lásky je kniha Smysl lásky, kterou napsal jeden z nejvýznamnějších ruských filosofů Vladimír Solovjov (1853–1900). Na Solovjovovu interpretaci pohlavní lásky navázal Nikolaj Berďajev (1874–1948), který se věnoval lásce ve vztahu k tvorbě. V přednášce se zaměřím na rozdíly v pojetí erotické lásky u V. Solovjova a N. Berďajeva a zároveň poukáži na význam přátelské lásky ve vztahu k erotické lásce u následovníka Solovjovovy náboženské filosofie Pavla Florenského (1882–1937), který se tomuto tématu věnoval ve své knize Sloup a opora pravdy.