Manipulace

Místo konání: Brno

Přednášející: Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D. (Katedra filozofie FF MU)

Datum konání: 02. 05. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Přestože obvykle odmítáme ovlivňování druhých pomocí lži a nátlaku, i morálně bezúhonní lidé se často uchylují k manipulaci. Zdá se, že manipulace má mnoho různých forem a nelze ji zachytit jednou definicí. Existují koncepce zdůrazňující její klamnost, definice vycházející z její neracionální povahy nebo teorie, které ji chápou jako defektní persuazi. Podle některých názorů však manipulace nemusí nutně splňovat ani jednu z těchto vlastností. Přednáška se pokusí zhodnotit tyto rozličné koncepce prizmatem několika kontroverzních příkladů.

Záznam přednášky:

https://medial.phil.muni.cz/Play/2336