Neurčitost v jazyce, neurčitost ve světě

Místo konání: Brno

Přednášející: Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D. (Katedra filosofie FF MU Brno)

Datum konání: 12. 03. 2018

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Cílem přednášky je představit fenomén neurčitosti. Zaměřím se na rozbor různých druhů neurčitosti a na jejich podkladě představím dvě konkurenční pojetí neurčitosti – tzv. lingvistickou koncepci a tzv. ontickou koncepci. Tradičně se má za to, že případy synchronní (prostorové) neurčitosti jsou snadno řešitelné pomocí lingvistické teorie, zatímco příklady diachronní (časové) neurčitosti vytváří potřebu uchýlit se k ontické teorii, která je vnímána jako kontroverzní. V přednášce ukáži, že každá z teorií má svá pozitiva i těžko přijatelné důsledky a rozdíl mezi synchronními a diachronními případy není klíčový.