O situaci a významu humanitních věd v současném společenském diskurzu

Místo konání: Brno

Přednášející: PhDr. Pavel Baran, CSc. (Katedra filozofie FF MU)

Datum konání: 30. 11. 2015

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: