Pojem eutanázie

Místo konání: Brno

Přednášející: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (Lékařská fakulta MU)

Datum konání: 07. 11. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Přednáška se bude zabývat sémantikou pojmu eutanázie, vymezením eutanázie od dalších specifických typů paliativní péče a důsledky pro praktickou aplikaci pojmu eutanázie.

Záznam přednášky dostupný z: https://hml.ucn.muni.cz/Player/1763