Jazykovědci roubují strom vědění: novověká jazykověda na pozadí klasifikací věd/ění

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Marek Nagy, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 13. 05. 2015

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout