Významy v živých a umelých systémoch, inteligentné technológie a človek

Místo konání: Olomouc

Přednášející: RNDr. Martin Takáč, Ph.D. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislavě)

Datum konání: 19. 10. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Môžu stroje myslieť? Túto otázku si, od pokusu o jej operacionalizáciu vo forme vykonateľného testu Alanom Turingom v 50-ych rokoch minulého storočia, kládli ľudia veľa krát. Dnes, s nástupom čoraz dokonalejších technológií umelej inteligencie, je táto otázka znovu aktuálna, a ešte viac jej sociálne a etické aspekty. Aby sme sa ňou však mohli zmysluplne zaoberať, potrebujeme definovať, ako chápeme „myslenie“ a v akom zmysle sa dá o „myslení“ hovoriť u umelých systémov. V mojej prednáške sa budem venovať teóriám toho, ako živé a umelé systémy nadobúdajú poznatky, ako si ich reprezentujú, ako pripisujú význam (angl. “make sense”) resp. rozumejú prostrediu, v ktorom sú vnorené (von Uexküll, stelesnený a enaktívny prístup, Maturana a Varela, Lakoffovská kognitívna sématika, dynamické systémy). Predstavím biologicky inšpirované trendy v súčasnej umelej inteligencii a kognitívnej vede a poukážem na niektoré spoločenské otázky, ktoré vývoj inteligentných technológií prináša so sebou.

Doporučená literatura

Martin Takáč, „Kognitívna sémantika – reprezentácia významov v živých a umelých systémech“, in Sborník studijních materiálů ke kurzu Kognitívní věda a umělá inteligence (Hradec Králové: Gaudeamus, 2013), s. 58-73.