Fiction: Impossible

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Martin Vacek, Ph.D. (Filozofický ústav SAV v Bratislavě)

Datum konání: 26. 10. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Fikčný diskurz je diskurz, ktorý tradične považujeme za pravdivý, resp. nepravdivý i keď pojednáva o aktuálne neexistujúcich entitách. Jeden spôsob, ako stanoviť pravdivostné podmienky pre výroky o fikčných entitách je rozšíriť ontológiu o možné indivíduá. Tzv. possibilizmus tak tvrdí, že fikčné entity aktuálne neexistujú, no existujú v iných možných svetoch. Vo svojom príspevku objasním debatu medzi aktualizmom a possibilizmom, ich obmedzenia a alternatívne riešenie: impossibilizmus. Nakoniec predstavím námietky voči impossibilizmu a poskytnem alternatívne odpovede.

Doporučená literatura

R. M. Sainsbury, „Realism about Fictional Objects“, in Fiction and Fictionalism (London: Routledge, 2010), s. 22-43.