Problém demarkácie po troch dogmách empirizmu

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Miloš Taliga, Ph.D. (Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici)

Datum konání: 02. 11. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Quinove dve dogmy empirizmu sú prinajmenšom tak známe ako Davidsonova dogma tretia. Vo svojej prednáške sa pokúsim poukázať na podobnosti medzi tromi dogmami a kritikou demarkačných kritérií logického empirizmu, ktorá pochádza z dielne kritického racionalizmu. Ďalším cieľom bude vysvetliť, prečo sa Popperovo demarkačné kritérium falzifikovateľnosti všetkým trom dogmám vyhýba a čo to znamená nielen pre empirizmus, ale aj pre problém demarkácie, ktorý je v dnešnej dobe často zatracovaný ako „už prekonaný pseudoproblém“.

Doporučená literatura

W. V. O. Quine, „Dvě dogmata empirismu“, in Co je analytický výrok? (Praha: OIKOYMENH, 1995), s. 79-99.