Zlo ako politická kategória vo filozofii N. A. Berďajeva

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Miroslava Klečková (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 16. 11. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

V úvahách N. A. Berďajeva o spoločensko-politických fenoménoch 1. polovice 20. storočia je možné identifikovať špecifický prístup k problematike totalitarizmu. Formuje ho náboženské presvedčenie, ktoré je možné s opatrnosťou nazvať ako nonkonformné vo vzťahu k oficiálnemu učeniu tradičných kresťanských cirkevných autorít a tiež osobitá ontologická koncepcia. V Berďajevovej filozofii nachádzame tézu o svete nevyhnutnosti a obmedzení, svete zrodenom z hriechu, ktorý je pôsobiskom zla. Politický systém, ktorého princípy sú definované napríklad autoritatívnym štýlom riadenia, rigidným hierarchickým systémom či strnulým byrokratickým ritualizmom predstavujú verziu mechanicky riadeného sveta neslobody, čo podľa Berďajeva podmieňuje ich negatívny charakter. Politické autokracie nadobúdajú deštruktívny potenciál a skôr či neskôr realizujú svoj deštruktívny zámer likvidácie slobody. Podľa Berďajeva ide o zrozumiteľný a predikovateľný dôsledok politickej reality neslobody. Zlo sa v nej prejavuje nielen ako aktívna spolupráca s autokratickým režimom, ale tiež ako indiferentný postoj či konformná akceptácia systému, neochota protirečiť mu a požadovať zmenu. Zlo sa v politickej realite stáva synonymom systému dožadujúceho sa bezvýhradného presvedčenia o svojej nevyhnutnosti a samozrejmosti a sankcionujúceho nesúhlas.

Doporučená literatura

Nicolas Berdyaev, The Beginning and the End (San Rafael: Semantron Press, 2009), s. 141-156.