Prečo sú nezmysly populárne a ako sa šíria?

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Otakar Horák, Ph.D. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislavě)

Datum konání: 30. 11. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Na pozadí skúsenosti s prácou novinára pohovorím o tvorbe koalícií „my“ verzus „oni“, o tvorbe morálnych súdov a o šírení konšpiračných teórií a pseudovedeckých teórií na internetových weboch. V jednom zo slávnych experimentov rozdelili chlapcov v tábore do dvoch skupín, na štrkáče a orly. V priebehu niekoľkých dní sa medzi nimi rozhostila otvorená nevraživosť – došlo k bitkám o jedlo, nadávkam a lúpeži. Pritom do skupín ich rozdelili náhodne. Čo boli nepriatelia, mohli byť za iných okolností kooperujúci kamaráti. Ukážem, že ľudská myseľ obsahuje biasy, systematicky sa dopúšťa chýb, fakty selektuje a ohýba a vytvára z nich príbehy – menej alebo viac vzdialené od faktov –, o tom, kým sme a kam patríme. Takáto kognitívna výbava šíreniu konšpirácií a pavedy napomáha. Sociálne siete tento problém ešte umocňujú: vytvárajú komunity „priateľov“ hermeticky uzavreté do svojich názorov, ktoré sú celkom imúnne voči protiargumentom. Zamyslím sa tiež nad tým, ako efektívne komunikovať vedu, keď naša myseľ vzdoruje myšlienkam, ktoré sa nám nepáčia.

Doporučená literatura

Tage Shakti Rai & Alan Page Fiske, „Moral Psychology Is Relationship Regulation: Moral Motives for Unity, Hierarchy, Equality, and Proportionality“, Psychological Review, roč. 118, čís. 1 (2011), s. 57-75.

Emmanuel Trouche et al., „The Selective Laziness of Reasoning“, Cognitive Science (2015), preprint.