Konceptuálna analýza pojmu krása v kognitívno-vednom skúmaní

Místo konání: Olomouc

Přednášející: prof. Mgr. Andrej Démuth, Ph.D. (Filozofická fakulta TU v Trnavě)

Datum konání: 07. 12. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Pojem krásy patrí k mnohým filozofickým pojmom vzdorujúcim jednoduchému a jednoznačnému uchopeniu či definovaniu. Vo svojej prednáške sa pokúsim zamerať na konceptuálnu analýzu pojmu krása a jeho vzťah k pojmom ako sú príťažlivosť, slasť, zaľúbenie, potešenie, príjemnosť, spokojnosť, harmónia, vzrušenie, ošklivosť, ale aj k najdôležitejším dimenziám skúmaného pojmu. Analýzou jednotlivých významov a rozsahov sa pokúsim opísať, prípadne konštituovať geometriu konceptuálneho priestoru uvedeného pojmu, ozrejmiť dôležité vzťahy medzi spomínanými pojmami a načrtnúť možné smery prípadného budúceho kognitívno-vedného výskumu estetickej skúsenosti na základe takto poskytnutej konceptuálnej analýzy.

Doporučená literatura

Jennifer Anne McMahon, „Beauty“, in Berys Gaut & Dominic McIver Lopes (eds.), The Routledge Companion to Aesthetics (London: Routledge, 2001), s. 227-238.