Vplyv emócií na vizuálnu pozornosť

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Michaela Porubanová, Ph.D. (Farmingdale State College in New York)

Datum konání: 14. 12. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Prednášajúca v roku 2013 ukončila doktorské štúdium na Masarykovej univerzite a odvtedy pôsobí ako profesorka kognitívnej psychológie Na Štátnej univerzite New York - Farmingdale (SUNY Farmingdale). Vo svojom laboratóriu sa venuje predovšetkým behaviorálnym a psychofyzickým metódam skúmania vizuálnej pozornosti a emócii. Ako zástanca funkcionalizmu sa zaoberá vizuálnou kogníciou z evolučného hľadiska. V prednáške sa bude venovať interakcii emócií a vizuálnej kognície. Po predstavení základných poznatkov o vplyve emócií na vizuálnu pozornosť predstaví vlastný výskum zaoberajúci sa spracovaniu emočných informácií na úrovni ikonickej pamäte. Poukazujúc na evolučné výhody prednostného spracovania emočných informácií, ich interferenčný vplyv bude centrom tento prednášky.

Doporučená literatura

Ulrich Schimmack, „Attentional Interference Effects of Emotional Pictures: Threat, Negativity, or Arousal?“, Emotion, roč. 5, čís. 1 (2005), s. 55-66.
Jan De Houwer & Helen Tibboel, „Stop What You Are Not Doing! Emotional Pictures Interfere with the Task Not to Respond“, Psychonomic Bulletin & Review, roč. 17, čís. 5 (2010), s. 699-703.