Behaviorální etici na scestí: Za jakých podmínek zvítězí zlo?

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Ing. Petr Houdek, Ph.D. (Fakulta podnikohospodářská VŠE, Praha)

Datum konání: 07. 03. 2018

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Cílem přednášky je představení okolností, sociálních a ekonomických mechanismů zodpovědných za vznik a setrvávání nemorálního chování. Tento přístup bude dán do kontrastu k převládajícímu přístupu behaviorální etiky (coby dominantního oboru věnujícímu se empirickému výzkumu morálních voleb), který při deskripci morálního jednání lidí využívá zejména poznatky morální psychologie. Budu se snažit ukázat, že téměř výlučné zaměření etiků na morální psychologii vede k surreálnímu obrazu, jak v realitě fungují morální volby, a proto i doporučení behaviorální etiky, jak podpořit ctnostné chování, jsou často naivní a zcestná.