Hodnotová slepota podle von Hildebranda

Místo konání: Olomouc

Přednášející: doc. Martin Cajthaml, Ph.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 04. 10. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Cílem přednášky je seznámit posluchače s teorií tzv. hodnotové slepoty (Wertblindheit) německého fenomenologa Dietricha von Hildebranda. Von Hildebrand se otázkou podstaty a příčin hodnotové slepoty zabýval opakovaně, a to v dílech s různým tematickým zaměřením a v různých obdobích svého tvůrčího života. Téma je významné především tím, že se jeho rozpracováním ukazuje komplexní a dynamický vztah mezi poznáváním v mravní oblasti (především poznávání hodnot a jejich protějšků) a mravním bytím poznávajícího subjektu, tzn. především povahou jeho základních mravních postojů. Z etického hlediska je významný především výsledný poznatek, že mravní slepota je ve většině případů mravně přičitatelná. V přednášce se budu dívat na von Hildebrandovu teorii hodnotové slepoty jako na více méně koherentní teorii, která byla nejprve představena v raném spise Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis a následně v pozdních Graven Images. Zároveň ale výslovně upozorním na odlišnosti v pojednání částečné mravní hodnotové slepoty v obou dílech, jakož i na problémy, které tyto odlišnosti vyvolávají s ohledem na základní dělení uvnitř této podoby hodnotové slepoty.

Doporučená literatura

Martin Cajthaml, „Hodnotová slepota podle von Hildebranda“, vyjde.