(Bio)chemické aspekty vzniku života

Místo konání: Olomouc

Přednášející: doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (Přírodovědecká fakulta MU v Brně)

Datum konání: 17. 04. 2013

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Ačkoliv se téměř jistě nikdy nedozvíme, jak život na Zemi vznikl, díky univerzálním přírodním zákonům můžeme rekonstruovat, jak by vzniknout mohl. A jak už to ve vědě bývá, nápady, kam se podívat, hledáme-li kořeny života, přicházejí z neočekávaných směrů, např. ze studia hydrotermálních jevů na mořském dně. Ačkoliv jsme i po mnoha desetiletích prakticky téměř na začátku takové rekonstrukce, už se objevují její jasnější obrysy, už asi tušíme, jako to vůbec začít mohlo - abiogeneze je jeden z nejzajímavějších jevů ve vesmíru.

Doporučená literatura

Nick Lane, Vývoj života: deset velkých vynálezů evoluce (Zlín: Kniha Zlín, 2011).