Čas v raném středověku: kontemplativní spekulace nebo empirické měření?

Místo konání: Olomouc

Přednášející: doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. (Filozofická fakulta OU v Ostravě)

Datum konání: 17. 02. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

O středověku (a nejen raném) se často hovoří jako o době, v níž měla empiricky založená experimentální pozorování jen velmi malý dopad na vlastní filosofické myšlení. Kategorie času v tomto není výjimkou, jak to názorně mohou doložit např. výklady některých pasáží z díla Aurelia Augustina. Naproti tomu praktické potřeby (motivované mj. náboženskými povinnostmi a svátky) vyžadují, aby byl čas určován a fakticky měřen jednotným způsobem. Zejména na tento aspekt raně středověkého pojímání času (důraz bude kladen na období 8.-10. století) se zaměří tato přednáška, v níž bude představen způsob, jak předscholastičtí myslitelé chápali a popisovali temporální zakotvení lidského života v tomto světě.

Doporučená literatura

Marek Otisk, „Horologium Gerberta z Remeše a časová klimata v raném středověku“, Pro-Fil, roč. 10, čís. 2 (2009), s. 23-44.