Československo a jeho rozpad vo svetle filozofických teórií nacionalizmu

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Matej Cíbik, Ph.D. (Fakulta filozofická UPa, Pardubice)

Datum konání: 24. 10. 2018

Pozvánka:

Prezentace:

Anotace

Sto rokov, ktoré čoskoro uplynú od vzniku Československa, je príležitosťou nielen rekapitulovať historické udalosti, ale ich aj hlbšie filozoficky interpretovať. Otázky suverenity, autonómie, definície národa či federalizmu totiž vždy produkovali filozofické kontroverzie. Tie sa nemohli neprejaviť na praktickej rovine, špeciálne vzhľadom na komplikovanú históriu, ktorou si Československo prešlo v 20. storočí. Prednáška sa preto pokúsi zachytiť strety filozofických koncepcií a následné roztržky a nepochopenia, ktoré sprevádzali spolužitie Čechov a Slovákov. Hlavný dôraz bude kladený na fenomén nacionalizmu a pokusy od definíciu „národného záujmu“.