Chápeme povahu svých vědomých stavů?

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Jakub Mihálik, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Praze)

Datum konání: 18. 10. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

V aktuální debatě o vědomí a možnostech jeho materialistické redukce se stále častěji setkáváme s otázkou, do jaké míry chápeme povahu svých vlastních vědomých stavů. Mnozí odpůrci materialismu své odmítavé stanovisko zdůvodňují právě jistou verzí „teze odhalení“ (revelation thesis), podle níž nám naše fenomenální stavy (tedy stavy, u nichž platí, že – slovy Thomase Nagela – je to pro nás nějaké [there is something it is like] se v nich nacházet), do významné míry odhalují svou vlastní povahu či esenci. Ve svém příspěvku se zaměřím na podoby teze odhalení, které nalezneme u Martine Nida-Rümelinové, Philipa Goffa a dalších, a položím si otázku, zda je obhajitelná nějaká varianta teze odhalení, která je dostatečně silná na to, aby představovala důvod k pochybnostem ohledně materiální povahy vědomých stavů.

Doporučená literatura

David Lewis, „Should a Materialist Believe in Qualia?“, Australasian Journal of Philosophy, roč. 73, čís. 1 (1995), s. 140-144.