Člověk jako normativní tvor

Místo konání: Olomouc

Přednášející: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové)

Datum konání: 20. 11. 2013

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Člověk se od jiných živočišných druhů odlišuje mnoha způsoby, k nejpodstatnějším z nichž patří rozum, jazyk a také schopnost řídit se pravidly. V přednášce argumentuji, že je to především ta poslední schopnost, která je klíčová a bez které jsou ty další nepředstavitelné. Člověk je společenská bytost nejenom v tom smyslu, že žije ve společenstvích, ale i v tom, že tato společenství jsou strukturována složitým pletivem pravidel, která zásadním způsobem determinují modus vivendi lidí, kteří je tvoří, a v důsledku toho determinují i člověka jako takového. Soustava pravidel může vytvořit jistý "vnitřní prostor" - to jest tato pravidla můžeme přijímat a tím vstoupit do tohoto prostoru, nebo je můžeme jenom ("zvenčí") zaznamenávat. Dialektika těchto dvou postojů nám umožňuje nahlédnout, že ač je normativní rozměr pro člověka jakožto společenskou bytost naprosto klíčový a těžko postižitelný běžnými vědeckými metodami "nezúčastněného pozorování", není tento normativní rozměr ničím esoterickým, něčím, co by bylo z hlediska vědy pochybné.

Doporučená literatura

Jaroslav Peregrin, "Člověk jako normativní tvor", Teorie vědy, roč. 34, čís. 1 (2012), s. 3-23.