Co může říci současná neurověda filosofům?

Místo konání: Olomouc

Přednášející: MUDr. František Koukolík, DrSc. (3. lékařská fakulta UK v Praze)

Datum konání: 30. 10. 2013

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Současné metody umožňují zkoumat lidský mozek od molekulární úrovně k úrovni sociální. Kognitivní, afektivní a sociální neurověda se společně s evoluční psychologií zabývají tématy, která byla ještě v nedávné minulosti doménami filosofie, sociologie a psychologie. Příkladem může být svobodná vůle, jáství neboli sebe-uvědomování, religiozita a spiritualita, láska, štěstí, čas a kulturní rozdíly mezi Západem a Východem. Přednáška popisuje vývoj a současné meze neurovědeckého poznání na modelu jáství, svobodné vůle, lásky a religiozity.

Doporučená literatura

František Koukolík, Já: o mozku, vědomí a sebeuvědomování (Praha: Karolinum, 2013).

František Koukolík, Nejspanilejší ze všech bohů (Praha: Karolinum, 2012).