Degradace vědeckých předmětů: stopy, fragmenty, deformace

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)

Datum konání: 15. 11. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Historická filozofie vědy se obvykle zabývá konstitucí vědeckého poznání, tj. její zájem se většinou upíná ke vzniku, konstrukci, genealogii vědeckých předmětů (metod, konceptů, teorií). Toto zaměření historické filozofie vědy je sice snadno pochopitelné, není však jediné možné, a tak čelí podezření, že nedokáže dynamiku věd postihnout v její úplnosti. Jejím doplňkem, a snad i jistou korekcí, pak může být sledování osudu vědeckých předmětů označených za překonané, resp. studium problematiky jejich „degradace“. V tomto duchu se lze v rámci dějin věd zaměřit na případy, kdy se zavržené vědecké poznání s nástupem nové vědy nevytrácí skokově a dokonale, ale naopak z ní (a v ní) ustupuje cestou vlastních „degenerativních“ proměn (tímto způsobem jsem na podkladě několika vybraných autorů zpracoval fenomén ústupu „analytické metody“ v politické filozofii 17. a 18. století a v sociologii století 19.). Takový výzkumný záměr však generuje palčivý problém identifikace chátrajících vědeckých předmětů, které o sobě v novém vědeckém poznání dávají znát v podobě fragmentů, deformací či (jiných) stop. Chystaná přednáška bude věnována právě tomuto problému.

Doporučená literatura

Hans-Jörg Rheinberger, „On the Possible Transformation and Vanishment of Epistemic Objects“, Teorie vědy, roč. 38, čís. 3 (2016), s. 269–278.