Deweyho cesta oklikou: proč je třeba kvůli teorii o uměleckých dílech na umění na chvíli zapomenout

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D. (Filozofická fakulta UK, Praha; Filozofická fakulta JU, České Budějovice)

Datum konání: 27. 11. 2019

Pozvánka:

Prezentace:

Anotace

Již několik dekád není estetika, resp. filozofie umění Johna Deweyho jen dříve vlivnou, překonanou starožitností. Na poli estetické teorie dnes opět rezonuje rekonstruktivní náboj Deweyho pojetí zkušenosti. Tento náboj v kondenzované podobě vyjadřuje hned první věta Deweyho nejvýznamnější, estetické problematice věnované knihy Umění jako zkušenost, která říká, že vinou ironie dějin se stala existence uměleckých děl překážkou teorie o uměleckých dílech. Přednáška se pokusí vyjít od tohoto paradoxního vyjádření a ukázat tři základní vrstvy Deweyho myšlení, na nichž je založena jeho estetická koncepce. První, nejviditelnější vrstvou, je zde snaha o obnovení kontinuity mezi běžným životem a světem umění; druhá, hlubší vrstva obsahuje přesvědčení, že poznání není nezaujatým popisem skutečnosti, nýbrž vykonává zvláštní druh její proměny; a ve vrstvě třetí se setkáme s ambicí o mnohostrannou rehabilitaci kvalitativního myšlení (resp. pocitu) oproti dominanci kvantitativních určení.