Dietetické kořeny filozofické etiky

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK, Praha)

Datum konání: 19. 02. 2020

Pozvánka:

Prezentace:

Anotace

Filozofická etika zaměřená na terapii duše, jak ji nacházíme u řeckých autorů klasické doby, je založena na úzké analogii s tehdejším lékařstvím, zejména tzv. dietetikou. V přednášce se zaměřím na dietetický koncept rovnováhy, důraz na sebeovládání a soběstačnost, a také přesvědčení, že nejmocnějším terapeutickým nástrojem je racionální výklad, který posluchače/pacienta přiměje ke změně myšlení a jednání. Mým cílem je ukázat, jak tyto dietetické principy ovlivnily etické teorie Démokrita, (pozdního) Platóna a Aristotela.