Dílo Komenského a ideové zápasy současnosti

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Prof. PhDr. Pavel Floss (Filozofická fakulta UP, Olomouc)

Datum konání: 07. 10. 2020

Pozvánka:

Prezentace:

Anotace

Jan Amos žil v době, jež vykazuje určité obdoby s naší současností. V přednášce budou temaJan Amos žil v době, jež vykazuje určité obdoby s naší současností. V přednášce budou tematizovány a analyzovány ony partie Komenského filosofie, teologie, pedagogiky a politické nauky, které nás disponují k tomu, abychom se Komenského myšlením inspirovali (např. jeho univerzalismem, ekumenismem, skladebností koncepcí, étosem svobody aj.).tizovány a analyzovány ony partie Komenského filosofie, teologie, pedagogiky a politické nauky, které nás disponují k tomu, abychom se Komenského myšlením inspirovali (např. jeho univerzalismem, ekumenismem, skladebností koncepcí, étosem svobody aj.).