Dovera v rámci rozumu?

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D. (Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové)

Datum konání: 19. 03. 2014

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Fenomén dôvery a sociálnych noriem, ako kľúčových faktorov tmeliacich vitálne, produktívne a udržateľné spoločenské vzťahy a kooperatívne projekty, je v popredí záujmu (nielen) filozofov nepochybne i vďaka Hobbesovi a Humovi, ktorí k nemu pristúpili z perspektívy inštrumentálnych modelov praktickej racionality. Sú však fenomény tohoto typu adekvátne uchopiteľné v rámci inštrumentálnych modelov? Okrem toho, že vo filozofii máme dlhú tradíciu kritiky úzko inštrumentálneho chápania racionálneho (a morálneho) aktéra (viz Kant a deontologické prístupy), v súčasnosti je toto chápanie intenzívne podkopávané i výskumami behaviorálnych vied. Cieľom prednášky je na prípade fenoménu dôvery - a s pomocou heuristík behaviorálnej teórie hier - poukázať na limity inštrumentálnych modelov a súčasne naznačiť, že neznamenajú automaticky odmietnutie formálneho aparátu racionálnej voľby, za prepokladu, že ho vhodne modifikujeme (viz doplníme o nekonzekvencialistické dimenzie).

Doporučená literatura

Martin Hollis, Trust Within Reason (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).