Dualismus Henryho Mora

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Jacques Joseph (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)

Datum konání: 01. 11. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Henry More (1614-1687) byl jedním z čelních představitelů tzv. Cambridgeského platonismu. Pro jeho pozdní filozofii je charakteristická specifická forma dualismu vypracovaná zejména v opozici vůči Descartovi. Je přitom zajímavé, že někteří moderní interpreti považují tento dualismus za jakousi formu „krypto-materialismu“ (J. Henry), zatímco pro jiné se jedná spíše o jakýsi „krypto-idealismus (A. Jacob, byť tento termín explicite nepoužívá). Je tedy Morova pozice, ovlivněná stejnou měrou rodící se novověkou vědou i plótínovskými emanačními hierarchiemi, opravdu ještě dualismem? A nemohla by pomoci novým způsobem řešit problémy, které jsou od Descartových dob s dualismem neodmyslitelně spojené?

Doporučená literatura

Jasper Reid, The Metaphysics of Henry More (Dordrecht: Springer, 2012), s. 185–212.