Ekologie aneb hledání harmonie a řádu

Místo konání: Olomouc

Přednášející: prof. Dr. David Storch, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)

Datum konání: 26. 02. 2014

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Charles Darwin před 150 lety založil nejen evoluční biologii, ale také - a možná především - ekologii. Obě tyto disciplíny se od té doby dobu složitě proplétají a proměňují. S nimi se mění i obraz místa člověka v přírodě a obsah a pojetí pojmů jako je ekosystém, individuum, stabilita, rovnováha, strategie, nebo konkurence. Dnes se nacházíme v situaci, kdy některé z klasických koncepcí bude třeba oprášit a nově nasvítit.

Doporučená literatura

David Storch, "Hledání ztraceného ráje", Lidové noviny, 11. ledna 2014, s. 21-22.