Epistemologické aspekty Millovy koncepce společnosti

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Hana Dobiášová (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 05. 03. 2014

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

V úvahách J. S. Milla o společnosti lze sledovat ne příliš zdůrazňované a rozhodně nedoceněné téma poznání. Přestože se může zdát nezvyklé zabývat se v souvislosti s politickou koncepcí autora jeho epistemologickým stanoviskem, zdá se to být v případě J. S. Milla klíčové, chceme-li dobře pochopit moderní liberalismus tak, jak mu právě Mill položil základy. V jeho díle najdeme stopy fenomenologického přístupu k poznání, perspektivismu, falibilismu a naturalismu. Přednáška bude zaměřena na vyložení souvislostí mezi Millovou koncepcí společnosti a poznání a reflexi tohoto vztahu u vybraných autorů (J. Skorupski, D. Brink, F. Wilson).

Doporučená literatura

John Stuart Mill, On Liberty (New Haven: Yale University Press, 2003).