Etika a osvobození zvířat

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Jakub Ráliš (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 02. 10. 2013

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Až do 19. století byla většina lidského myšlení pevně svázána s antropocentrismem a kvalitativní odlišností lidstva od zbytku kosmu. Tedy v případě, že pod pojmem anthropos (člověk) rozumíme bílý a muž. Změnu umožnil pravděpodobně největší vědec v historii a autor finální teorie v biologii, Charles Darwin. Bez ohledu na to, že antropocentrismu každým dnem zasazuje další a další rány kosmologie, jedná se stále běžnou koncepci v myšlení laiků i mnoha filosofů. Přestože již právě Darwin základy pro podobnou kvalitativní koncepci rozmetal na kusy, mnoho etických systému to jednoduše nezohledňuje. Jádrem přednášky bude vytyčení a pochopení rozdílu mezi antropocentrismem a biocentrismem. Představíme si pojmy jako “druhismus” (speciesism) v kontextu myšlení Petera Singera, nejznámějšího zástupce tohoto typu etiky. Podíváme se na Singerovy myšlenky týkající se utilitaristické etiky a práv zvířat, ale zároveň si Singera přestavíme jako jednoho z nejvlivnějších filosofů 20. a možná ještě více 21. století. S ohledem na jeho popularitu se také zaměříme na praktické dopady jeho teoretických pojednání a historicko-společenský kontext jeho filosofie.

Doporučená literatura

Peter Singer, Osvobození zvířat (Praha: Práh, 2001).