Etika informačných a komunikačných technológií

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Juraj Podroužek, Ph.D. a Mgr. Adam Greif, Ph.D. (Filozofická fakulta UK, Bratislava)

Datum konání: 20. 11. 2019

Pozvánka:

Prezentace:

Anotace

Témou našej prednášky je uvedenie do etiky informačných a komunikačných technológií (IKT). V rámci prezentácie vysvetľujeme, čo IKT sú a predstavujeme niekoľko morálnych problémov, ktoré priamo súvisia s ich používaním a vyvíjaním; konkrétne s umelou inteligenciou, autonómnymi zariadeniami, a internetom vecí. Zároveň objasníme predpoklady, za ktorých môžeme etiku IKT pokladať za samostatnú oblasť aplikovanej etiky, ukážeme, akú podobu by takáto etika mala mať a nakoniec poukážeme na výzvu pre filozofiu a etiku, ktorú reflexia problémov v IKT prináša.